ALIAZ COOPERATION SIA:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Seuraavassa kerrotaan, mitä henkilötietoja Aliaz Cooperation SIA käsittelee verkkosivustolla vierailun tai ostoksen tekemisen yhteydessä, mihin tarkoitukseen ja miten tietoja käytetään sekä mitä oikeuksia asiakkailla on.

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  1. Rekisterinpitäjä on yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") mukaisesti: Aliaz Cooperation SIA, latvialainen yritys, jonka rekisterinumero on: 40103648335, osoite: Kr.Valdemāra iela 21-10, Riga, LV-1010, Latvia ("Aliaz").
 2. KERÄTTÄVÄT JA KÄSITELTÄVÄT TIEDOT
  1. Jotta me voimme tarjota palveluitamme, meidän on kerättävä tiettyjä henkilötietoja joko suoraan asiakkaalta tai automaattisesti tilauksen tekemisen jälkeen.
  2. Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:
   1. Etu- ja sukunimi;
   2. Osoitetiedot (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa);
   3. IP-osoite;
   4. Sähköpostiosoite;
   5. Sivustotiedot (käytetty laite, selaimen tiedot, IP-osoitteen lähdemaa sekä sivustovierailun ja tilauksen tekemisen kellonaika ja päivämäärä).
 3. KÄSITTELYN TARKOITUS
  1. Käsittelemme yllä mainittuja tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
   1. Käsittelemme etu- ja sukunimiä, osoitetietoja ja sähköpostiosoitteita, jotta voimme saattaa tilauksen päätökseen, toimittaa tuotteen asiakkaalle ja lähettää asiakkaalle tilauksen vahvistusviestin.
   2. Käsittelemme IP-osoitteita ja sivustotietoja, jotta voimme havaita petosyritykset ja epäilyttävät tilaukset. Käsittelemme tietoja myös analysointitarkoituksiin, jotta voimme parantaa asiakkaiden käyttökokemusta, kun he käyvät sivustollamme ja tekevät tilauksen.
 4. KÄSITTELYN OIKEUDELLINEN PERUSTA
  1. Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on:
   1. GDPR:n artikla 6(1)(b) – henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi koskien rekisteröidyn allekirjoittamaa sopimusta tai rekisteröidyn pyyntöihin vastaamiseksi ennen sopimuksen solmimista;
   2. GDPR:n artikla 6(1)(f) – henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaisesti. Oikeutettuja etuja ovat nimenomaisesti petosyritysten ehkäisy, maksukyvyttömyysriskin välttäminen sekä analysointi- ja tutkimustarkoitukset palveluiden ja asiakaskokemuksen parantamiseksi.
 5. TIETOJEN JAKAMINEN JA LUOVUTTAMINEN
  1. Jaamme tai luovutamme asiakkaidemme henkilötietoja vain tietyissä tapauksissa sellaisille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät asiakkaidemme henkilötietoja ainoastaan meidän puolestamme määrittämiemme erityisehtojen mukaisesti. Tällaisia palveluntarjoajia ovat:
   1. Postipalvelu – jaamme henkilötietoja (etu- ja sukunimi sekä osoite), jotta me voimme lähettää paketin asiakkaalle;
   2. Perintäpalvelu – jos asiakas ei maksa tilattua tuotetta, pidätämme itsellämme oikeuden käyttöehtojemme mukaisesti luovuttaa asiakkaan henkilötiedot (etu- ja sukunimi, osoite ja sähköpostiosoite, jos käytettävissä) Alektum Group AB -perintätoimistolle.
 6. REKISTERÖITYJEN OIKEUDET
  1. Asiakkaillamme on seuraavat GDPR:n mukaiset oikeudet koskien henkilötietojensa käsittelyä:
   1. Oikeus saada pääsy tietoihin (GDPR:n artikla 15) – rekisteröidyllä on oikeus saada maksutta tietää, mitä henkilötietoja meillä hänestä on, pyytää kopiota tiedoista ja saada tietoja henkilötietojen käsittelytavoista;
   2. Oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR:n artikla 16) – rekisteröity voi pyytää meitä oikaisemaan henkilötietonsa välittömästi, jos tiedot eivät ole ajan tasalla tai ovat virheellisiä;
   3. Oikeus tietojen poistamiseen (GDPR:n artikla 17) – rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistoa, jos tietoja ei enää tarvita sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. Ota huomioon, että meillä on oikeus säilyttää joitakin henkilötietoja laillisten oikeuksiemme puolustamiseksi, petosyritysten ehkäisemiseksi ja käyttöehtojemme toimeenpanemiseksi;
   4. Oikeus tietojen siirtämiseen (GDPR:n artikla 20) – rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle;
   5. Oikeus tehdä valitus oman kotipaikkansa valvontaviranomaiselle (GDPR:n artikla 77).
 7. TIETOJEN TALLENTAMINEN JA SUOJAUS
  1. Säilytämme asiakkaiden henkilötietoja niin pitkään kuin tarpeen tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin eli sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, oikeudellisten etujemme suojaamiseksi sekä oikeusvaateilta puolustautumiseksi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
  2. Pidämme tietosuojaa suuressa arvossa ja hyödynnämme sopivia teknisiä menettelytapoja tietosuojan varmistamiseksi. Kaikki asiakkaidemme henkilötiedot salataan ja tallennetaan suojatuille palvelimille, joihin ainoastaan valtuutettu henkilöstö pääsee käsiksi.
 8. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysymyksiä koskien Aliazin tietosuojakäytänteitä, ota meihin yhteyttä osoitteesta: privacy@aliaz.lv.